Politica Prelucrare Date Personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. CLUB AVENTURA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi despre tine ori o despre o altă persoană. Colectarea datelor cu caracter personal are ca scop înregistrarea și transferul datelor personale ale utilizatorilor/ potențiali clienți în vederea: stabilirii contactului cu aceștia și a informarii acestora cu privire la serviciile oferite.

S.C. CLUB AVENTURA S.R.L. nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul tău in prealabil.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. CLUB AVENTURA S.R.L și pot fi comunicate conform prevederilor în vigoare numai autorităților statului și/sau utilizatorilor, în baza unei cereri formulate pe adresa de email: office@club-aventura.ro

Prin completarea formularului de contact îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor personale furnizate de către tine.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției în condițiile prevederilor legale în vigoare.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus de revocare, informare, ștergere sau corectare a datelor tale este gratuită în condițiile legilor în vigoare.

S.C. CLUB AVENTURA S.R.L. | CUI: RO30257201 | R.C. J08 /812 /2012 | Jud. Brasov, Loc. Brasov, str. Bujorului nr. 17 | office@club-aventura.ro | +4 0730.345.004

Politica Prelucrare Date Personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. CLUB AVENTURA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi despre tine ori o despre o altă persoană. Colectarea datelor cu caracter personal are ca scop înregistrarea și transferul datelor personale ale utilizatorilor/ potențiali clienți în vederea: stabilirii contactului cu aceștia și a informarii acestora cu privire la serviciile oferite.

S.C. CLUB AVENTURA S.R.L. nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul tău in prealabil.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. CLUB AVENTURA S.R.L și pot fi comunicate conform prevederilor în vigoare numai autorităților statului și/sau utilizatorilor, în baza unei cereri formulate pe adresa de email: office@club-aventura.ro

Prin completarea formularului de contact îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor personale furnizate de către tine.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției în condițiile prevederilor legale în vigoare.

Exercitarea drepturilor menționate mai sus de revocare, informare, ștergere sau corectare a datelor tale este gratuită în condițiile legilor în vigoare.

S.C. CLUB AVENTURA S.R.L. | CUI: RO30257201 | R.C. J08 /812 /2012 | Jud. Brasov, Loc. Brasov, str. Bujorului nr. 17 | office@club-aventura.ro | +4 0730.345.004